Mentor

Met name het laatste jaar ontdekt Eugène dat hij meer mentor dan coach is. Een coach leert mensen bepaalde vaardigheden aan, terwijl een mentor meer iemand is die met de ander een tijdje wil optrekken om die ander te helpen zich te ontplooien. Eugène’s visie op mentoraat is dit:

Een mentor is in eerste instantie iemand die een stuk met een ander wil optrekken. Niet zomaar, niet alleen maar voor de gezelligheid, maar bewust en met een doel: de ontplooiing en volwassenwording van de ander in de breedste zin van het begrip. Om daarbij te helpen is hij bereid tijd en energie te besteden aan die ander en te geven ofwel uit te delen van wat hij zelf in huis heeft aan kennis, ervaring, inzicht en mogelijkheden. Voor een christen komt daar nog iets bij; het gaat ook en vooral om geestelijke groei. Het doel is dat de ander geholpen en gestimuleerd wordt om die persoon te worden, die God voor ogen heeft. Om te groeien in liefde voor en toewijding aan God en de gaven die Hij gegeven heeft te ontwikkelen om Hem en anderen te dienen.

Voor de mentorsessies nodigt Eugène je graag uit bij hem thuis in Renswoude. De sessies duren gemiddeld 2 uur en indien het weer het toelaat maakt een wandeling langs de Grebbelinie onderdeel uit van deze sessie. De mentorsessies kunnen ook op andere locaties worden gehouden. Het is eveneens mogelijk om deze sessies in teamverband te houden (maximaal 3 personen).